Persberichten

 

Imec tekent nieuwe 5-jarige overeenkomst met Vlaamse Overheid
12/3/2012

Leuven –12 maart 2012 – Na een positieve evaluatie in 2011 sluitde Vlaamse Overheid vertegenwoordigd door viceminister president Ingrid Lieten een nieuw convenant af met het Leuvense nano-elektronica onderzoekscentrum imec voor de periode van 2012-2016. De komende 5 jaar zal imec jaarlijks steun ontvangen van de Vlaamse Overheid mits het voldoen aan de strategische en operationele doelstellingen en de daaraan gekoppelde kritische prestatie eisen die gesteld werden in het convenant.

Minister Lieten: “In het nieuwe convenant met imec zijn er aantal belangrijke nieuwe klemtonen opgenomen. Zo zijn onder andere de strategische doelstellingen van imec meer gericht op de maatschappelijke uitdagingen, zoals gezondheid en duurzame energie. Ook gaat er meer aandacht naar de impact van imec op Vlaanderen, in het bijzonder naar innovatiegerichte KMO’s. Imec zal een pool van coaches opzetten die advies kunnen geven aan Vlaamse bedrijven over de impact van nieuwe technologieën of trends op hun concrete innovatie-inspanningen. Imec zal ook Vlaamse bedrijven begeleiden naar buitenlandse contacten. Ook de oprichting van spin-offs blijft uiterst belangrijk. Hiervoor kan imec ook beroep doen op de middelen van het SOFI-fonds.” Een ander belangrijk element van het nieuwe convenant is de gestructureerde samenwerking die wordt opgezet met de 3 andere strategische onderzoekscentra om in een aantal domeinoverschrijdende uitdagingen zoals vergrijzing, duurzame energie sneller doorbraken te realiseren.

Voorafgaand aan de besprekingen voor het nieuwe convenant, werd imec in 2011 geëvalueerd door Technopolis BV op zijn strategische en operationele doelstellingen, zijn prestatie-indicatoren en zijn economische en maatschappelijke impact op Vlaanderen. De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid.

Uit deze evaluatie bleek dat imec zijn internationale positie als excellentiecentrum in halfgeleidertechnologie, nano-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen behouden en zelfs verstevigd heeft. Vandaag werkt imec samen met zo goed als alle wereldleiders uit de chipindustrie zoals Globalfoundries, INTEL, Micron, Panasonic, Samsung, TSMC, Elpida, Hynix, Fujitsu, Sony andQualcomm. Deze bedrijven komen naar Vlaanderen om een deel van hun meest geavanceerde Research &Development hier te doen.

Imec scoorde ook goed op economische en maatschappelijke impact in Vlaanderen en heeft zijn positie als industriegericht onderzoekscentrum in de periode 2007-2011 versterkt. Zo hadimec in 2011 meer dan 350 samenwerkingscontracten met Vlaamse bedrijven. Een mooi resultaat is het recente wereldrecord op een nieuw type organische zonnecel dat behaald werd samen met Solvay en Polyera. De laatste jaren heeft imec ook baanbrekende resultaten behaald in nieuwe systemen om de gezondheid van patiënten thuis te monitoren. Zo werkt imec bjvoorbeeld samen met de KU Leuven aan de mindspeller, een draagbare hersenmonitor om mensen die niet kunnen spreken op een gebruiksvriendelijke manier te laten communiceren. Door zich te concentreren op letters die op een computerscherm verschijnen, kunnen de patiënten woorden spellen. In het systeem zit een unieke chip ontworpen door imec, waardoor de mindspeller veel comfortabeler wordt dan bestaande hersenmonitors.

Ook NERF (Neuroelectronics Research Flanders), een initiatief van imec, VIB en KU Leuven om de werking van onze hersenen te ontrafelen, werd positief beoordeeld. In 2011 werd het NERF-lab geopend op de imec-campus. Dit NERF-lab biedt een unieke combinatie van zeer geavanceerde nano-elektronica onderzoeksinstrumenten met tools voor biotechnologisch en neurologisch onderzoek. De unieke NERF-onderzoeksinfrastructuur en de uitgebreide multidisciplinaire kennis die aanwezig is in Vlaanderen krijgen wereldwijde erkenning. Intussen heeft NERF internationale toponderzoekers aangetrokken om baanbrekend langetermijn onderzoek te doen naar de werking van de hersenen.De Vlaamse Overheid zal NERF de komende 5 jaar verder steunen. NERF werd ook opengesteld voor andere universiteiten met wie partnerships zullen worden afgesloten.

“We zijn verheugd met deze nieuwe overeenkomst met de Vlaamse Overheid. Vooruitgang in chiptechnologie en informatie-en communicatietechnologie is essentieel voor onze economie, voor de verbetering van de gezondheidszorg en voor een duurzame maatschappij,” zegt Luc Van den hove, algemeen directeur imec. “We zijn er van overtuigd dat imec een belangrijke rol kan spelen in de strategische doelen van Vlaanderen zoals Vlaanderen In Actie en Innovatiecentrum Vlaanderen. Deze doelen sluiten perfect aan bij de strategische onderzoeksdomeinenvan imecen we zullen ons dan ook optimaal inzetten om samen met de andere strategische onderzoeksinstellingen en universiteiten in Vlaanderen deze plannen te realiseren.”---einde---


Over imec
Imec verricht onderzoek dat tot de wereldtop behoort in het domein van nano-elektronica. Imec koppelt zijn innovatieve kracht aan wereldwijde partnerships in ICT, gezondheidszorg en energie. Zo worden technologische oplossingen ontwikkeld die relevant zijn voor de industrie. In een unieke hightech omgeving is imec’s internationaal toptalent gedreven om de bouwstenen te ontwikkelen voor een beter leven in een duurzame maatschappij.
Imec’s hoofdkantoor is gevestigd in Leuven, België. Imec heeft kantoren in België, Nederland, Taiwan, de Verenigde Staten, China, India en Japan. Het onderzoekscentrum telt ongeveer 1900 medewerkers waarvan meer dan 500 industriële residenten en gastonderzoekers. In 2010 bedroeg imec's budget (P&L) 285 miljoen euro. Meer informatie kan je vinden op www.imec.be.
Imec is een geregistreerd trademark voor de activiteiten van IMEC International (stichting van openbaar nut volgens Belgisch recht), imec België (IMEC vzw gesteund door de Vlaamse Overheid), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, deel van Holst Centre dat gesteund wordt door de Nederlandse Overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMECMicroelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) en imec India (Imec India Private Limited).


Contact
Hanne Degans
external communications officer
e-mail: Hanne.Degans@imec.be
tel: 016 28 17 69
gsm: 0486 06 51 75Terug naar overzicht